Педагогіка та педагогічна майстерність
Спіцин Віталій

Педагогіка та педагогічна майстерність

Метою вивчення навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» є засвоєння здобувачами освіти категоріального апарату з педагогічної майстерності, вироблення умінь щодо належного рівня спілкування, самоорганізації та самоуправління у вирішенні навчально-виховних завдань і ситуацій в освітньому процесі.

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» є:

 сформувати у здобувачів освіти теоретичну базу з педагогічної майстерності;

 сприяти виробленню у здобувачів освіти внутрішньої потреби щодо самопізнанні та вдосконалення рівня своєї педагогічної майстерності;

 виробити розуміння у здобувачів освіти психолого-педагогічних умов реалізації педагогічної майстерності в межах шкільного освітнього процесу
з фізичної культури;

  забезпечити опанування здобувачами освіти шляхів вирішення педагогічних завдань навчання і виховання, оволодіння елементів педагогічної техніки;

озброїти здобувачів освіти засобами професійного самовдосконалення в контексті педагогічної майстерності.