Теорія та методика фізичного виховання (227 Фізична терапія, ерготерапія)
Бала ТетянаЖук Вячеслав ОлександровичПетрова Ангелина Сергіївна

Теорія та методика фізичного виховання (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Кодові слова для самостійної реєстрації на курс ТМФВ
Кодові слова для кожної групи різні, таким чином ті, хто "трошки забарився" додають себе у екзаменаційну відомість системи Moodle. НЕ ПЕРЕПЛУТАЙТЕ !!!


гр.

кодове слово

2.11

2.11Фізтер

2.12

2.12Фізтер

2.13

2.13ФізтерМета вивчення дисципліни: формування у здобувачів освіти системи фундаментальних знань та умінь, яка в значній мірі визначає рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності.

Основні завдання навчальної дисципліни:

1.     Набуття знань з теоретичних основ фізичного виховання.

2.    Формування практичних навичок проведення занять з різними віковими і соціальними верствами населення.

3.    Формування теоретичних знань і практичних умінь з впровадження здорового способу життя і раціональної організації вільного часу різних груп населення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-         основні поняття теорії та методики фізичного виховання;

-         засоби фізичного виховання;

-         загальні основи навчання руховим діям;

-         методику розвитку фізичних якостей;

-         сучасні теоретичні та методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-      інтерпретувати основні поняття фізичного виховання; класифікувати методи та форми навчання;

-         реалізовувати методичні принципи фізичного виховання, правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання фізичним вправам різних верств населення;

-         методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші форми організації фізичного виховання;

-         планувати та контролювати процес фізичного виховання;

-         проводити педагогічні дослідження в процесі фізичного виховання.