Теорія та методика обраного виду спорту (спеціалізація олімпійський і професійний спорт) 2 курс
Кийко АндрейОкунь ДарТаран Лариса

Теорія та методика обраного виду спорту (спеціалізація олімпійський і професійний спорт) 2 курс

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомлення з характеристикою та вимогами до рівня розвитку фізичних якостей в обраному виді спорту;
 • сприяти формуванню у студентів ціннісних орієнтацій щодо майбутньої професійної діяльності;
 • придбання теоретичних та методичних знань, умінь та навиків, які необхідні для самостійної тренерської та педагогічної діяльності;
 • ознайомлення з характеристикою та вимогами до рівня розвитку фізичних якостей в обраному виді спорту;
 • ознайомлення студентів зі структурою та методикою контролю в системі підготовки і змагальній діяльності спортсменів.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основи спортивного тренування, техніки обраного виду спорту;
 • основи методики навчання, засоби і методи навчання;
 • методики розвитку фізичних якостей юних спортсменів;
 • методику організації і проведення занять,які орієнтовані на досягнення високих спортивних результатів,
 • організацію занять з обраного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах та різних навчальних закладах.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • організувати і провести заняття спрямовані на розвиток фізичних якостей;
 • навчати і удосконалювати техніки в обраному виді спорту,
 • визначати і усувати помилки і недоліки у технічній підготовці спортсменів;
 • володіти сучасними методами контролю у тренувальному процес