Сучасні аспекти розвитку та функціонування адаптивного спорту
Мішин Максим

Сучасні аспекти розвитку та функціонування адаптивного спорту

Мета вивчення дисципліни: формування у магістрів фундаментальних знань щодо особливостей організаційних, програмно-нормативних та методичних основ спорту осіб з інвалідністю, в т.ч. паралімпійського, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад.

Основні завдання навчальної дисципліни:

§  формування у магістрів цілісного розуміння мети, завдань та функцій спорту осіб з інвалідністю, як найважливішого засобу позитивної інтеграції їх у сучасне суспільство;

§  формування професійного світогляду майбутніх фахівців, основ знань і навичок організації тренувань та проведення змагань серед спортсменів різних нозологій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

·     базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння навчальних дисциплін професійної підготовки;

·     дидактичні особливості підготовки в адаптивному спорті з урахуванням нозології.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

·     використовувати сучасні методи самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії.