Адаптивний спорт
Мішин Максим

Адаптивний спорт

Мета вивчення дисципліни: є теоретична підготовка здобувачів вищої освіти у галузі спорту осіб з інвалідністю та формування знань щодо особливостей організаційних, програмно-нормативних та методичних основ адаптивного спорту.

Основні завдання навчальної дисципліни:

·     формування у здобувачів цілісного розуміння мети, завдань та функцій адаптивного спорту, як найважливішого засобу позитивної інтеграції осіб з інвалідністю у сучасне суспільство;

·     надати уяву про формування та діяльність структурних утворень адаптивного спорту;

·     ознайомити здобувачів з особливостями побудови процесу спортивної підготовки в адаптивному спорті;

·     оволодіти теоретичними знаннями щодо особливостей підготовки та проведення змагань серед спортсменів різних нозологій

·     формування професійного світогляду майбутніх фахівців.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

·     основні терміни та поняття адаптивного спорту;

·     соціальне значення спорту в житті осіб з інвалідністю;

·     структурні утворення та основні напрями розвитку адаптивного спорту;

·     особливості побудови процесу підготовки в адаптивному спорті.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

·     використовувати отриманні знання у практичній діяльності;

·     організовувати та проводити змагання серед спортсменів з інвалідністю.