СТП в ОВС бокс, 2 курс
Худякова Виктория

СТП в ОВС бокс, 2 курс

Мета вивчення дисципліни: оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, необхідними в роботі тренера-викладача при підготовці кваліфікованих спортсменів в видах єдиноборств (боротьба, дзюдо, таеквон-до, карате).

Основні завдання навчальної дисципліни:

1.                Формування професійного світогляду в процесі аналізу та вивчення сучасних технологій підготовки в єдиноборствах.

2.                Сприяння придбанню студентами теоретичних знань з проблем сучасних технологій підготовки єдиноборців.

3.                Формування фахових навичок у сфері олімпійського і професійного спорту їх цілеспрямоване використання за умов застосування сучасних технологій підготовки спортсменів в єдиноборствах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– принципи, мету, завдання, засоби та методи спортивної діяльності тренера у педагогічному, медико-біологічному, соціально-психологічному і інформаційному аспекті діяльності;

– прийоми керування спортсменом у невизначених непередбачуваних нестандартних умовах навчально-тренувального і змагального процесі;

– особливості професійної тренерської діяльності у навчально-тренувальному і змагальному процесі із спортсменами різного віку, статі і кваліфікації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

– розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми єдиноборств у процесі підготовки спортсменів, що передбачає застосування теорій та методів наук із загальних і професійних циклів і характеризується комплексністю та системністю;

– орієнтуватися у застосуванні основних теоретичних положень та технологій;

– розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в обраній спортивній спеціалізації;

– демонструвати знання наукової педагогічної термінології та уміння виявляти шляхи застосування педагогічних знань у практиці професійної діяльності.