Основи кінезіології у фітнесі
Петренко Юлія Іванівна

Основи кінезіології у фітнесі

Мета вивчення дисципліни: полягає у формуванні системи професійно важливих науково-практичних знань про закономірності будови, формування, обґрунтування та вдосконалення рухових дій, умінь та здібностей необхідних для організації і методики проведення занять з оздоровчого фітнесу з людьми різного віку.