Основи управління фізичною культурою і спортом
Бондар АнастасіяЛеонова Юлія

Основи управління фізичною культурою і спортом

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи управління фізичної культури і спорту»  є формування знань щодо загальних закономірностей організації діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, а також набуття практичних навичок керівника фізкультурно-спортивної організації.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи управління фізичної культури і спорту»  є:

-                     формування знань щодо теорії науки управління;

-                     ознайомлення з законами та закономірностями управління;

-                     формування знань щодо управління персоналом;

-                     формування знань щодо характеристики сфери фізичної культури і спорту як соціальної системи;

-                     формування вміння планувати свою діяльність на близьку, середню та дальню перспективу;

-                     підготовка до виконання творчих завдань в управлінській діяльності;

-                     формування вміння працювати з документами