Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі та спорті (для спеціалізацій: ФВ, Психологія, Менеджмент)
Єгорова Олена

Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі та спорті (для спеціалізацій: ФВ, Психологія, Менеджмент)

Дисципліна «Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі та спорті» складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт, спеціалізацій: Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти; Психологія у сфері фізичної культури і спорту; Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту.