Дисципліна «Теорія та методика фізичного виховання» є основною і профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту.